atliekų perdirbimas

atliekų perdirbimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Atliekų fizinių, cheminių, biologinių savybių ir sudėties keitimas, naudojant įvairius metodus, technines priemones ir procesus. Taip gaunama energijos, pagaminamos naujos medžiagos, pašalinamas atliekų kenksmingumas. atitikmenys: angl. waste treatment vok. Abfallbehandlung, f; Müllbehandlung, f rus. переработка отходов, f

Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas. – Vilnius : Grunto valymo technologijos. . 2008.

Look at other dictionaries:

  • atliekų perdirbimas — statusas Aprobuotas sritis atliekos apibrėžtis Atliekų naudojimo veikla, kai atliekas sudarančios medžiagos perdirbamos į tos pačios ar kitos paskirties produktus ar medžiagas. Ši veikla apima organinių medžiagų perdirbimą, tačiau neapima… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atliekų perdirbimas — statusas Aprobuotas sritis karo inžinerija apibrėžtis Atliekas sudarančių medžiagų perdirbimas, siekiant gauti tos pačios arba kitos paskirties medžiagas, įskaitant biologinį perdirbimą. Atliekų perdirbimu nelaikomas energijos atgavimas.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pakuočių atliekų perdirbimas — statusas Aprobuotas sritis atliekos apibrėžtis Pakuočių atliekas sudarančių medžiagų perdirbimas, įskaitant organinį perdirbimą, bet išskyrus naudojimą energijai gauti, norint pakuočių atliekas sudarančias medžiagas panaudoti pagal pirminę ar… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kietųjų atliekų perdirbimas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Kietųjų atliekų tūrio sumažinimas, kenksmingumo pašalinimas, jų pavertimas kita medžiaga, energijos iš jų išgavimas. atitikmenys: angl. waste treatment vok. Abfallbehandlung, f; Müllbehandlung …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • atliekų naudojimas — statusas Aprobuotas sritis karo inžinerija apibrėžtis Atliekų tvarkymas, kai atliekas sudarančios medžiagos ne šalinamos, o iš jų gaunami tam tikri produktai, duodantys potencialią ekonominę ar ekologinę naudą. Atliekų naudojimas daugiausia apima …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atliekų tvarkymo hierarchija — statusas Aprobuotas sritis karo inžinerija apibrėžtis Su atliekomis daromų veiksmų hierarchija: pirmenybė teikiama atliekų vengimui, toliau – pakartotinis naudojimas, t. y. naudojimas tam pačiam tikslui, po to – perdirbimas ir energijos gamyba.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atliekų utilizavimas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Pramoninių, buitinių ir kt. atliekų naudojimas ir jų pramoninis perdirbimas. Iš perdirbtų atliekų gaunamos antrinės žaliavos, kurios grąžinamos į gamybą, ir daug naujų produktų. atitikmenys:… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • alyvos atliekų regeneravimas — statusas Aprobuotas sritis atliekos apibrėžtis Perdirbimo būdas, kai valant alyvos atliekas gali būti gaminama bazinė alyva, visų pirma šalinant teršalus, oksidacijos produktus ir kitus alyvoje esančius priedus. atitikmenys: angl. regeneration of …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pakuočių atliekų organinis perdirbimas — statusas Aprobuotas sritis atliekos apibrėžtis Aerobinis (kompostavimas) ar anaerobinis (biometanizavimas) pakuočių atliekų biologiškai skylančių dalių apdorojimas naudojant mikroorganizmus ir gaunant stabilizuotą organinę liekaną (kompostą) arba …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • antrinis perdirbimas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Pramoninių ir buitinių atliekų bei naudotų gaminių perdirbimas. atitikmenys: angl. recycling rus. вторичная переработка …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.